חיפוש באתר

כללי

קהיל נגישה - פרטים

קהילה נגישה

"קהילה נגישה" היא תכנית, שמטרתה להשיג שוויון הזדמנויות לאנשים עם נכויות באמצעות הגברת הנגישות ושילוב בקהילה הרחבה. בבסיס התכנית עומדת התפיסה, לפיה הסרת מחסומים ומכשולים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים היא המפתח לשילובם של אנשים עם נכויות בזרם החיים המרכזי. התכנית מתמקדת בנגישות במספר תחומים: נגישות חברתית, נגישות פיזית, נגישות לשירות, נגישות למידע ונגישות לקבלת החלטות. התכנית מתנהלת תוך שותפות של אנשים עם נכויות ובשיתוף פעולה בין־ארגוני ובין־מגזרי המגזר הממשלתי, הוולונטרי והעסקי. "קהילה נגישה" היא תכנית ארצית, הפועלת כיום בכ - 50 יישובים ברחבי הארץ, במטרה ליצור רשת ארצית של "תנועת הנגישות".

 

ערכים: "קהילה נגישה" מושתתת על שלושה ערכים מרכזיים:

שוויון - אנשים עם נכויות זכאים להזדמנויות ולזכויות שוות בקהילה. שוויון הזדמנויות עבורם הוא זכות ולא חסד. 

כבוד האדם - אנשים עם נכויות הם אנשים בעלי כוחות ויכולות והם זכאים להיות שותפים מלאים בכל הנוגע לחייהם. 

צדק חברתי - אנשים עם נכויות הם חלק מהקהילה הכללית. חברה המשלבת בתוכה אנשים עם נכויות ופועלת להתאמת שירותים למענם היא חברה צודקת ואיכותית יותר. 

עקרונות יסוד: עקרונות הפעילות של "קהילה נגישה" מתווים את הדרך עבור הפועלים במסגרתה: 

* כל סוגי הנגישויות: סביבתית, חברתית ותקשורתית קשורים זה בזה. הגברת האחד משפיעה באופן דומה על האחרים וחוזר חלילה. 

* פעילות במסגרת רב - נכותית הופכת אנשים עם נכויות שונות לקבוצת כוח בעלת אינטרסים משותפים, על אף ההבדלים בהתאמות הנדרשות. 

* אנשים עם נכויות שותפים בקבלת ההחלטות ובכל שלבי העבודה. 

* בין ארגונים שונים משלושת המגזרים (ממשלתי, וולונטרי ועסקי) מתקיים שיתוף פעולה ברמה ארצית, מחוזית ומקומית. 

* במטרה לשלב בין ידע מקצועי בנושא עבודה קהילתית ונכויות לבין קהילת האנשים עם נכויות הפועלים במתנ"ס, דרוש שיתוף פעולה הדוק בין המתנ"ס לרווחה. 

* ליווי המשתתפים בתכנית לאורך שנים, בהתאם לצרכים הייחודיים של כל יישוב "קהילה נגישה" אינה פרויקט, אלא דרך חיים. 

* תהליך מתמשך של הרחבת מעגלי השותפים, הן ברמת קהלי יעד נוספים בציבור הרחב והן ברמת קבוצות הפעילים: הרחבת הייצוג של נכויות נוספות וקבוצות אינטרס חדשות. 

 

מטרות: 

* העצמה של אנשים עם נכויות ושיתופם בעיצוב, בניהול וביישום התכנית. 

* שינוי עמדות בציבור הרחב ביחס לאנשים עם נכות, למען הכלתם ושילובם בקהילה.

* שינוי עמדות והעלאת מודעות בקרב נותני שירותים למען שירות מותאם, נגיש ורגיש.

* שינוי עמדות בקרב ילדים ובני נוער, כהשקעה בדור העתיד וכדי שישמשו כשגרירי רעיונות השוויון, ההשתלבות והנגישות.

* יצירת שיתוף פעולה בין־ארגוני בין המגזרים השונים (הממשלתי, הוולונטרי, העסקי והאזרחי) ברמה מקומית וארצית. 

 

קהלי היעד: 

התכנית פונה לשלושה קהלי יעד: 

* אנשים עם נכויות ובני משפחותיהם. 

* נותני שירותים ומקבלי החלטות. 

* הציבור הרחב.

 

פיתוח והתאמה של שירותי חברה, תרבות ופנאי:

"קהילה נגישה" פועלת מזה שנים באופן מתמשך ונרחב בתחום זה. ההנחה המרכזית היא, שניצול שעות הפנאי ישפר את תפקודו של אדם עם נכות ויסייע לו לפתח כישורים הדרושים להתמודדות בחברה ולתרומה לקהילה. 

מטרות: 

* הנגשה והתאמה של שירותי הפנאי הקיימים בקהילה לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות. 

* הרחבת ההיצע של אפשרויות השילוב על ידי פיתוח וייזום שירותי פנאי מותאמים. 

* מתן הזדמנות לכל אדם בעל מגבלה לנצל את שעות הפנאי העומדות לרשותו בתוך מסגרת קהילתית נורמטיבית. 

 

בפיתוח תכניות פנאי, "קהילה נגישה" שואפת להביא לנורמליזציה של אנשים בעלי נכויות, באמצעות אינטגרציה בינם לבין שאר חלקי האוכלוסייה במסגרת המרכז הקהילתי. ההנחה היא, שהגופים המתאימים לעסוק בתחום הם המרכז הקהילתי והמחלקות השונות ברשות המקומית העוסקות בתרבות הפנאי. זאת, משום שהם יכולים להביא למימוש מתמשך לאורך זמן של זכויות לשירותי תרבות בקרב אנשים עם נכויות שונות. בחירת הפעילויות המוצעות ועיצוב מערך הפעילות נעשה בשיתוף ובמעורבות של מקבלי השירות - אנשים עם מוגבלות. נעשה מאמץ להעמיד היצע מגוון של פעילויות לבילוי שעות הפנאי, על מנת לאפשר לאדם עם הנכות לפעול מתוך רצונותיו והעדפותיו. הצטרפות האנשים לפעילויות היא חופשית ומתוך בחירה. המסגרת המשלבת היא כזו, שאלמלא הנכות היה המשולב נוטל בה חלק באופן טבעי. 

רמות השילוב המטרה היא לשלב ככל האפשר את האנשים עם המוגבלות בפעילות הרגילה, תוך רגישות והתאמה לצרכיהם המיוחדים, גמישות מבנית רבה ותוך שמירה על פרופורציה טבעית של אנשים עם נכויות בתכניות השונות. אדם עם נכות המעוניין להשתתף בפעילות בשעות הפנאי יוכל להנות ממתכונת הפעלה מגוונת המתאימה לצרכיו ורצונותיו על פני הרצף הבא: 

* שילוב פרטני: בתוך קבוצת משתתפים ללא מוגבלות תוך ליווי, הדרכה והתאמת עזרים נדרשים. * שילוב קבוצתי: פעילות משולבת של קבוצת אנשים עם מוגבלות לבין משתתפים ללא מוגבלות. באופן זה האדם בעל הנכות משתלב בקהילה, אך אינו חש לבד: מחד, יש לו קבוצת שווים, ומאידך, הוא משתתף בפעילות רגילה הכוללת אנשים ללא מגבלה. 

* פעילות קבוצתית נפרדת: קבוצה נפרדת של אנשים עם מוגבלות הפועלת בתוך מרחב קהילתי נורמטיבי. קבוצה זו עשויה להיבנות בשני אופנים: (1) אנשים בעלי אותה מגבלה המעוניינים לפעול יחדיו; (2) קבוצה רב־נכותית, כלומר: משתתפים בעלי מגוון נכויות. למרות שהקבוצה פועלת בנפרד, הפעילות במרחב קהילתי נורמטיבי מאפשרת למשתתפים לקחת חלק בפעילויות ובאירועים כלליים המוצעים לקהל הרחב, כמו אירועי חג, ירידים, מפעלי קיץ, הרצאות, תערוכות וטיולים. 

* שירות מחוץ למרחב הקהילתי: כאשר אוכלוסיית היעד אינה מסוגלת או אינה מוכנה להגיע למרחב הקהילתי הנורמטיבי, מומלץ להגיע אליהם ולקיים אירועי חשיפה. זאת, מתוך כוונה להגיע למעגלים רחבים יותר של בעלי מוגבלות. 

במסגרת הפעילויות בתחום הפנאי, המפעילים והמדריכים בחוגים ובפעילויות, צוותי המתנ"ס והרכזים המתמחים חותרים לקיים את הפעולות הבאות:

1. ללמד אנשים עם מוגבלות יסודות למיומנויות פנאי.

2. להציע הזדמנות לסוציאליזציה וחיזוק ההערכה העצמית, ליצור הזדמנויות ליצירת תחושת השתייכות לקהילה, לאפשר לנהל קשרי גומלין עם שאר האוכלוסייה. 

3. להציע מערכת פעילויות פנאי רב־תחומיות בעלות ערך קיים ועומד לכל החיים. 

4. להבטיח מתקני פנאי נאותים ומרחב פיזי.

5. להשתמש בטכנולוגיות מידע מודרניות. 

6. לפתח מאגר של פעילויות פנאי מתאימות למוגבלויות שונות. 

7. לקיים מערכות קבועות של הכשרה להבנה הולמת של הצרכים המיוחדים. להשקיע במשאבים ובמחקר בסיסי ויישומי לפיתוח הזדמנויות פנאי. 

8. "קהילה נגישה״ - מחזון למציאות להבין את ההשפעות השליליות של דעות קדומות ולפעול למיגורן, לארגן פעולות ומבצעי הסברה. 

9. לגייס, להפעיל ולתחזק מתנדבים לתמיכה בשילוב.

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות