חיפוש באתר

תקנון הרשמה לחוגים

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

שנת הפעילות תשפ"ב במתנ"ס תחל בחודש ספטמבר 2021 ותסתיים בחודש יוני 2022 ,למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.
הרשמה ותשלום יתבצעו באתר ההרשמותשל החברה למתנ"סים בכרטיס אשראי או במזכירות המתנ"ס באמצעות המחאות,
כרטיס אשראי ומזומן.

הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים.
הנהלת המתנ"ס עושה ככל יכולתה לקיים את המפגשים ביום ובשעה שנקבעו.
יחד 
עם זאת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

ביטול השתתפות: 
בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו לאחר מילוי טופס מתאים ויאושרו בהתאם לכללים הבאים:
• ביטול החוג באחראיות ההורים ולא ע"פ רישום הנוכחות בשיעורים.
• בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס, לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
• ביטול חוג יכנס לתוקפו מתום החודש בו הוגש טופס הביטול במתנ"ס.
• ביטול חוג וקבלת החזר כספי מלא מיתרת התשלום השנתי תתאפשר עד לתאריך 2022.3.31.
• לאחר התאריך 22.4.1 לא יתאפשר כל החזר כספי מיתרת התשלום השנתי.

הנחות לחוגים:
• הרשמה לחוג נוסף או ילד שני %5 הנחה.
• משפחות המוכרות בלשכת הרווחה זכאיות לסבסוד משמעותי.
• ניתן לפנות בבקשות מיוחדות לועדת הנחות במתנ"ס.

נהלים לתקופת קורונה:
• המרכז הקהילתי עומד בכל כללי התו הירוק ופועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
• יש 
למלא הצהרת בריאות לפני כל שיעור.
• יש 
להגיע עם מסכה לכל שיעור, בקבוק מים אישי וציוד אישי.
• במידה ולא יתקיימו חוגים בגלל סגר, או כל הנחייה אחרת, יוחזרו תשלומי הורים/ יוקפאו תשלומי אשראי.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות