סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6935754
bzshimrit@gmail.com
פקס: 04-6935760

טופס רישום לקייטנת קיץ תשע"ח 2018 -

הנחיות למילוי הטופס:

 

במידה ויש, יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/הבעיה, בצירוף שם מלא ולשלוח למייל: 

 

ניתן לשלם עד 3 תשלומים.
*מתן אמצעי תשלום ופרטיו מול המתנ"ס בלבד!

 

הנני מאשר כי קראתי את נהלי ההרשמה ופרטי הקייטנה ידועים לי ובהסכמתי.

אני החתום מטה מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין הקייטנה, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מתחייב למלא אחר תקנות המתנ"ס.


שימו לב! כל השדות הינם חובה למילוי.

שם הקייטנה
מין הילד/ה
אני מאשר/ת לבני/ביתי לצאת לפעילויות חוץ במסגרת הקייטנה
לא ידוע לי על מגבלה בריאותית המונעת מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה
האם יש לבני/בתי מגבלה רפואית כרונית (כגון אסטמה, סכרת נעורים, אפילפסיה וכד')
קופת חולים
בני/ביתי יודעים לשחות
הילד/ה מורשה/ת לצאת לבדו/ה בסיום הפעילות
שמות האנשים הרשאים לאסוף את הילד/ה מהצהרון
אני מאשר/ת לצלם את בני/ביתי ולפרסם בכל סוג פרסומי
  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים