תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.mhatzor.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
זהירות בדרכים בגני ילדים
קריאה בהנאה
מועדון פנאי
פעילות בגני ילדים
פטאנק
פטאנק
פטאנק
פנאי
רכזת מתנדבים
טייולים
כנס
חרום
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש
פורים בבית הקשיש