תנאי רישום | מתנ"ס חצור הגלילית

סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6935754
bzshimrit@gmail.com
פקס: 04-6935760

תנאי רישום

תושבים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

1. שנת הפעילות תשע"ה במתנ"ס תחל בחודש אוקטובר 2015 ותסתיים בחודש יוני 2016, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.

2. הרשמה ותשלום יתבצעו במזכירות המתנ"ס באמצעות המחאות, כרטיס אשראי ומזומן. 

3. הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

4. ניתן להירשם טלפונית באמצעות כרטיס אשראי.

5. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים.

6. הנהלת המתנ"ס עושה ככל יכולתה לקיים את המפגשים ביום ובשעה שנקבעו. יחד עם זאת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

ביטול השתתפות:

בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו לאחר מילוי טופס מתאים ויאושרו בהתאם לכללים הבאים:

*בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס, לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.

*ביטול חוג וקבלת החזר כספי מלא מיתרת התשלום השנתי תתאפשר עד לתאריך 31.3.16.

*ביטול חוג יכנס לתוקפו מתום החודש בו הוגש טופס הביטול במתנ"ס.

*לאחר התאריך 1.4.16 לא יתאפשר כל החזר כספי מיתרת התשלום השנתי.

זכאות להנחה:

בני משפחה גרעינית המשתתפים ביותר מחוג אחד יקבלו %5 הנחה על סל החוגים, במקרה של ביטול חוג נוסף ומשפחה נשארת עם חוג אחד, תבוטל ההנחה המוזכרת לעיל.

חיסורים:

1.התשלום עבור הפעילות הינו שנתי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך החודש.

2. שיעור שיבוטל ע''י המדריך או המתנ''ס, המתנ''ס מתחייב להשלים את החסר במועד אחר

ביטוח:

לידיעתכם: פעיל שאינו משלם עבור השתתפות בחוג אינו מבוטח!

  • החברה למתנסים
  • מתנסנט |חוגים