סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6935754
bzshimrit@gmail.com
פקס: 04-6935760

טופס רישום לקייטנת קיץ תשע"ו- 2016 -

הנחיות למילוי הטופס:

תשלום יבוצע במתנ"ס

שם הקייטנה
בחר אשכול לפי סדר עדיפות 1-5 - (1- עדיפות ראשונה, 5- עדיפות אחרונה)
אשכול מחול
אשכול מוסיקה
אשכול אמנות
אשכול ספורט
אשכול כתיבה יצירתית
פרטי הנרשם
מין:
הנני מאשר כי קראתי את נהלי ההרשמה ופרטי הקייטנה ידועים לי ובהסכמתי. אני החתום מטה מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין הקייטנה, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מתחייב למלא אחר תקנות המתנ"ס.
חתימה:
  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים